ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ Low Dose CT for Lung Cancer Screening

ทำไมต้องทำ Low Dose CT

จากการวิจัยของ National Lung Screening Trial (NLST) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ Screen ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มที่สูบบุหรี่จัด และมีอายุมากกว่า 50 ปี (High Risk Group) ด้วย Low Dose CT (LDCT) สามารถลดอัตราการตายจากมะเร็งปอดได้ 15 – 20% เมื่อเทียบกับการทำ Screen ด้วย X – ray ทรวงอกปกติ

รู้จักกับ Low Dose CT

Low Dose CT Chest คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกด้วยปริมาณรังสีที่ต่ำให้ภาพ 3 มิติที่ให้รายละเอียดได้ดีในบริเวณปอด แม้ใช้ปริมาณรังสีไม่สูงมากและไม่ต้องฉีดสารทึบแสงก็สามารถตรวจพบจุดเล็ก ๆ หรือก้อนในปอดได้ดี ปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับจากการตรวจด้วยวิธีต่าง ๆ มีดังนี้
 • CT chest ปกติ 7 mSv
 • Low dose CT chest 1.5 mSv
 • Chest X-ray 0.1 mSv

ข้อดีของการทำ Low Dose CT

 • ได้ภาพสามมิติที่ให้รายละเอียดได้ดีกว่า Chest X – ray ซึ่งเป็นภาพ 2 มิติ
 • ตรวจพบมะเร็งระยะแรกได้ชัดเจนกว่า Chest X-ray
 • ตรวจง่าย ใช้เวลาไม่นาน ผลข้างเคียงน้อย

ข้อเสียของการทำ Low Dose CT

 • ได้รับรังสี (แต่ก็ปริมาณน้อย)
 • ราคาสูงกว่าการทำ Chest X – ray

วิธีการเตรียมตัวและการตรวจ Low Dose CT Chest

 • ไม่ต้องงดอาหาร สามารถทำได้เลย ไม่ต้องมีการเตรียมตัวพิเศษหรือเจาะเลือด
 • เปลี่ยนชุดแล้วนอนบนเตียงตรวจในเครื่อง CT
 • กลั้นหายใจระหว่างการตรวจประมาณ 30 – 60 วินาที
 • ใช้เวลาตรวจทั้งหมดประมาณ 5 – 10 นาที (บนเครื่อง CT Scanner)

การแปลผล

เมื่อตรวจเสร็จแล้วรังสีแพทย์จะดูว่ามีจุดหรือก้อนหรือไม่ ขนาดและรูปร่างเป็นอย่างไร เพื่อจะดูว่ามีโอกาสจะเป็นเนื้อร้ายมากน้อยแค่ไหน กรณีที่สงสัยมากอาจจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมด้วย CT หรือ PET/CT หรือเจาะตรวจชิ้นเนื้ออีกที ถ้าไม่สงสัยหรือสงสัยน้อยก็จะแนะนำให้ตรวจซ้ำปีละครั้ง

ข้อมูล:

นพ.นัทภูมิ กาญจนาภรณ์ แพทย์ด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โทร. 1719