เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก หนึ่งทางเลือกสำหรับการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก หนึ่งทางเลือกสำหรับการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่


Less is MORE

กับเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก
หนึ่งทางเลือกสำหรับการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่
ที่ให้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดแบบแผลเปิด
แผลเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดระหว่างผ่าตัดลดลง ฟื้นตัวไว
ลดการเกิดผลแทรกซ้อนและการติดเชื้อจากการผ่าตัด
ทำให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : มะเร็งลำไส้ ห่างไกลได้แค่ใส่ใจความเสี่ยง

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง