ผู้หญิง STRONG ต้องใส่ใจมะเร็ง

ผู้หญิง STRONG ต้องใส่ใจมะเร็ง


“อย่ารอให้มะเร็งถามหา ใส่ใจสุขภาพวันนี้ด้วยชุดคัดกรองมะเร็งเฉพาะอวัยวะสตรี”

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย แต่ความน่ากลัวของมะเร็งเต้านมจะลดลงตามความเร็วในการตรวจพบ เพราะยิ่งพบเร็วเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสการรักษาให้หาย ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงได้มากเท่านั้น

ดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม

  • สามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็กในเต้านมตั้งแต่ ขนาด 0.1 – 1 เซนติเมตรขึ้นไป
  • สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือ 35 ปีขึ้นไป กรณีที่มีบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก พบบ่อยเป็นอันดับต้น ๆ ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง  มีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัช HPV (Human Papillomavirus)

การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) และการตรวจหาเชื้อ HPV (mRNA testing)

  • องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 21 – 65 ปี ควรตรวจหาโอกาสการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) ร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV (mRNA testing)  ทุก ๆ 3 – 5 ปี

มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ มักจะก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ ๆ โดยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ทันได้ระวัง เนื่องจากมักจะไม่มีอาการบ่งบอกที่ชัดเจนในระยะแรก และมักพบได้บ่อยในช่วงวัยเด็กโตและอายุสูงกว่า 40 – 50 ปี

การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องและการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง CA 12-5 และ HE4

  • การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องร่วมกับการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA12-5  อย่างน้อยปีละครั้ง เหมาะสำหรับเด็กโต และกลุ่มผู้หญิงอายุมากกว่า 40 – 50ปี ขึ้นไป

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง