ผู้หญิง strong! ต้องใส่ใจมะเร็ง

อย่ารอให้มะเร็งมาถามหา ใส่ใจสุขภาพวันนี้ด้วยชุดคัดกรองมะเร็งเฉพาะอวัยวะสตรี

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย  แต่ความน่ากลัวของมะเร็งเต้านมจะลดลงตามความเร็วในการตรวจพบ เพราะยิ่งพบเร็วเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอการการักษาให้หาย ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงได้มากเท่านั้น ดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์เต้านม
  • สามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็กในเต้านมตั้งแต่ ขนาด 0.1-1 ซม. ขึ้นไป
  • สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว
  • เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือ 35 ปีขึ้นไปกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง  มีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัช HPV (Human Papillomavirus)

การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) และการตรวจหาเชื้อ HPV  (mRNA testing)

  • องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 21-65 ปี ควรตรวจหาโอกาสการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear)  ร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV (mRNA testing)  ทุกๆ 3-5 ปี

มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ มักจะก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ โดยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ทันได้ระวัง เนื่องจากมักจะไม่มีอาการบ่งบอกที่ชัดเจนในระยะแรก และมักพบได้บ่อยในช่วงวัยเด็กโตและอายุสูงกว่า 40-50 ปี

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องและการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง CA 12-5 และ HE4

  • การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องร่วมกับการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA12-5  อย่างน้อยปีละครั้ง เหมาะสำหรับเด็กโต และกลุ่มผู้หญิงอายุมากกว่า 40-50ปี ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร. 02-310-3000 หรือ 1719