ทำไมต้องโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ?

ด้วยความมุ่งมั่นกว่า 10 ปีในการควบคุมการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมและเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยภายใต้คอนเซปต์การดูแลแบบ 360 องศา

Cancer Expertise

เราชำนาญด้านมะเร็ง 

(รักษามะเร็งครบวงจร)

 • เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เรามีแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงสุดในการรักษามะเร็ง
 • เราดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 • เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • เราดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติ ตั้งแต่ป้องกัน วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู

Passion on Services

เรามุ่งมั่นในการให้บริการ

(มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและญาติเป็นศูนย์กลางในการดูแล)

 • เรามุ่งเน้นโดยเฉพาะการดูแลโรคมะเร็งแบบองค์รวม
 • เราสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยสหสาขาวิชาชีพ
 • เราบริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 • เราสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันโรคมะเร็งและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

Cancer Best Practice

เราพร้อมดูแลด้วยขบวนการที่ดีที่สุด

 • เราใช้ขบวนการรักษาด้วยวิธีการที่ทันสมัยที่สุด
 • เราให้การบริการด้วยความเป็นไทยสำหรับผู้ป่วยและญาติ และให้ความสนใจสูงสุดในด้านคุณภาพการดูแลรักษา
 • เราให้การพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล
 • เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก