มาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ด้วยมาตรฐานการรักษาและกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของทีมแพทย์และพยาบาล ผสานเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา 7 โรคเฉพาะทาง ภายใต้ 3 โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงได้รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” พร้อมกันถึง 7 โรค จากสถาบัน JCI ( Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2551 – 2561

ช่องทางแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วย หรือ คุณภาพการรักษา คลิกที่นี่

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด