นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์


Hematology

การศึกษา

 • 2563

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • 2556

  อายุรศาสตร์โรคเลือด

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2554

  Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2551

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • -

  Certificate of Medical Proficiency in Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Adult Patients

  Thai Medical Council, Thailand
 • -

  Oregon Health & Science University

  OSHU Simulation Facilitator Training, United States
 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, null
 • 2564

  MSO-Bylaws & Code of Behavior

  Bangkok Hospital Headquarters, Thailand
 • 2564

  MSO-Bylaws & Code of Behavior

  Bangkok Hospital Headquarters, Thailand
 • 2563

  Postgraduate International Elective Scholarship Program

  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, United States