พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์

พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์

Specialty:
Obstetrics and Gynaecology
Sub Specialty:
Gynaecological Oncology
Languages:
English, Thai

Clinic Hours

พุธ
28 ต.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
29 ต.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
30 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
31 ต.ค.
อาทิตย์
01 พ.ย.
จันทร์
02 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
03 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
04 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
05 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
06 พ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
07 พ.ย.
อาทิตย์
08 พ.ย.
จันทร์
09 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
10 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
11 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
12 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
13 พ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
14 พ.ย.
อาทิตย์
15 พ.ย.
จันทร์
16 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
17 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
18 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
19 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
20 พ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
21 พ.ย.
อาทิตย์
22 พ.ย.
จันทร์
23 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
24 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
25 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
26 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
27 พ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
28 พ.ย.
อาทิตย์
29 พ.ย.
จันทร์
30 พ.ย.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
01 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
02 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
03 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
04 ธ.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
05 ธ.ค.
อาทิตย์
06 ธ.ค.
จันทร์
07 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
08 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
09 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
10 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
11 ธ.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
12 ธ.ค.
อาทิตย์
13 ธ.ค.
จันทร์
14 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
15 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
16 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
17 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
18 ธ.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
19 ธ.ค.
อาทิตย์
20 ธ.ค.
จันทร์
21 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
22 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
23 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
24 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
ศุกร์
25 ธ.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
เสาร์
26 ธ.ค.
อาทิตย์
27 ธ.ค.
จันทร์
28 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 12:00
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
12:00 - 15:00
อังคาร
29 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
30 ธ.ค.
Surgical Oncology Center
08:00 - 16:00
Please select the time to book an appointment