มะเร็งระบบโลหิตไม่ร้ายอย่างที่คิด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชน ถึงอุบัติการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันของโรคมะเร็งระบบโลหิต และเทคนิคการปลูกถ่ายไขกระดูก พร้อมด้วย พญ.นุชนันต์ อารีธรรมศิริกุล แพทย์ด้านโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถที่ให้คำแนะนำแนวทางการรักษาโรคมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมา (Multiple Myeloma) เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้อง มะเร็งไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด 1 มะเร็งไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด 2