วันเวลา
2019-02-20 17:13:22

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ นำทีมผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ร่วมกันเปิดตัว “โครงการ Smiles Beat Breast Cancer 2014” เพื่อรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม โดยปล่อยขบวนรถออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram and Ultrasound เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน ในชุมชน 4 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตบางพลัด เขตคลองเตย และเขตสาทร โดยได้รับเกียรติจากพญ.ศราวรรณ บุญลิขิต แพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา ตัวแทนจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้การสนับสนุนในกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้เชิญชวนคุณสุภาพสตรีอายุ 40 – 60 ปีขึ้นไปที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็งเต้านม หรือผู้ที่สนใจร่วม “กิจกรรม Mammogram Road Show 2016 หน่วยรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เคลื่อนที่” พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 สวนหลวง ร.9 เขตสวนหลวง, วันที่ 6 มีนาคม 2559 สวนพฤกษ์ เขตบางกะปิ, วันที่ 18 มีนาคม 2559 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ เขตมีนบุรี และวันที่ 24 มีนาคม 2559 ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน