โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัด

Share

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัด

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด