โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานวิจัยและยกระดับพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Share

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนางานวิจัยและยกระดับพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยมี พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ นพ.ฮิโตชิ นะคะงะมะ ประธานบริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมพิธี และ ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น-กับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น-กับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น-กับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น-กับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

นพ.ฮิโตชิ นะคะงะมะ ประธานบริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น-กับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น-กับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด