แพคเกจรายการตรวจมะเร็ง

ใช้ได้ถึง :
31/12/2020

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ “การคัดกรองมะเร็ง” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหากตรวจเจอโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น เพราะการรักษาอย่างทันท่วงที จะทำให้หายได้ “ตรวจก่อนรู้ไวรักษาได้” เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  

Cancer early detection

ชุดตรวจค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งสําหรับสุภาพบุรุษ

ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งสําหรับสุภาพสตรี

Complete Blood Count
Fasting blood Sugar
HBA1C
HbsAg (Hbs Antigen)
HBs Antibody (Anti-HBs)
HBc Antibody (Anti-HBc)
HCV Antibody (Anti HCV) (Anti Hepatitis C)
Urine Exam
Stool Examination and Occult Blood
Helicobacter pylori Ag screening (Stool or H.Pylori)
CEA
AFP
CA 19-9 (Digestive Tract)
PSA(Prostatic Specific Antigen)
CA125 and HE4
Ultrasound transvaginal or Ultrasound lower abdomen
HPV High risk mRNA test (APTIMA HPV)
Pap smear
Ultrasound Upper Abdomen
Ultrasound Lower Abdomen
Chest X-ray
Doctor Fee
Report Book
Cancer Risk Screening by Oncology Nurse
ราคา (บาท)
4,800
9,500
21,000
  ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ตรวจมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ โทร. 0 2775 1807 E-mail: [email protected]