แพ็กเกจตรวจดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์

เริ่มต้นที่ :
2,990 THB
สิ้นสุด :
31/10/2021
  • แพ็กเกจตรวจดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์ ราคาพิเศษ 2,990 บาท (ราคาปกติ 6,700 บาท)

เงื่อนไขในการรับบริการ

  • ชุดตรวจรายการนี้ รวมค่ารังสีแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์
  • ชุดตรวจรายการนี้ รวมค่าแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ชุดตรวจรายการนี้ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
  • สามารถรับบริการที่ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ และต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
โทร. 02 310 3016
อีเมล : [email protected]