แพ็กเกจรายการตรวจพิเศษ

เริ่มต้นที่ :
900 THB
สิ้นสุด :
31/08/2022

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย (Thais) และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย (Expatriates) เท่านั้นและใช้บริการ ได้ที่ รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2565
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา