คนไทยไม่ทิ้งกัน

เริ่มต้นที่ :
58,000 THB
ใช้ได้ถึง :
31/12/2020

 

การตรวจ

ราคาปกติ (บาท)

ราคาพิเศษ (บาท)

ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในได้ในระดับโมเลกุลร่วมกันของเครื่อง PET (Positron Emission Tomography) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / PET Scan FDG
60,900 – 69,900
58,000

 16 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ:
  • สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ที่ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • กรณีที่ผู้รับบริการต้องการใช้สิทธิ์ข้าราชการที่ต้องการนำไปเบิก กรุณาแสดงสิทธิ์หลักฐาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการทุกครั้ง
  • ราคาค่าตรวจยังไม่รวมค่าบริการฉีดสี ในกรณีที่จำเป็นต้องฉีดสีเพิ่มขึ้น (ขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์) ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-3000 หรือ โทร 1719 Email: [email protected]