เกี่ยวกับเรา

Total Cancer Care

การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบองค์รวม

ด้วยความมุ่งมั่นกว่า 10 ปี ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการควบคุมการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมและเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย ภายใต้ “Concept of 360’ Cancer Care”

A Multidisciplinary Team

การรักษา
แบบบูรณาการ

ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาแบบบูรณาการ จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ โดยจะตระหนักถึงความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและ จิตใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

Appropriate and Timely Treatment

การรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

จากการรักษาแบบครบทุกขั้นตอน ทำให้ความสำเร็จในการบำบัดโรคภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวัฒโนสถเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งไปกว่านั้นคือสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตตลอดจนลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

image
image