มะเร็งรังไข่

ข้อเท็จจริง

 • มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 7 ของมะเร็งในสตรีทั้งหมด รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • ในประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งรังไข่รายใหม่มากกว่า 2,600 รายในปี 2556  ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในแต่ละปี
 • มะเร็งรังไข่เป็นได้ทุกช่วงอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40 – 60 ปี

สาเหตุของโรค

มะเร็งรังไข่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง ร้อยละ 10 สาเหตุเกิดจากสารพันธุกรรมที่ผิดปกติ ถ่ายทอดมาจากญาติพี่น้อง

อาการ

 • คลำพบก้อน
 • ท้องโตขึ้น
 • อาหารไม่ย่อย
 • ปวดท้องเรื้อรัง
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด

การตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจร่างกาย
 • ตรวจภายใน
 • ตรวจอัลตราซาวนด์
 • ตรวจ CT Scan
 • ตรวจเลือด

***การตรวจอาจใช้หลายรูปแบบประกอบกันขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์

การบำบัดรักษา

 1. ศัลยกรรม / การส่องกล้อง / การผ่าตัด
  • การรักษามะเร็งรังไข่จะใช้การผ่าตัดเป็นหลัก โดยการผ่าตัดมดลูก  รังไข่  ไขมันในช่องท้อง  และผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง
 2. รังสีบำบัด
  • มะเร็งรังไข่บางชนิดสามารถรักษาได้ด้วยรังสี
 3. ยาเคมีบำบัด
  • มะเร็งรังไข่ตอบสนองดีต่อยาเคมีบำบัดและมักให้ร่วมกับการรักษาด้วยการผ่าตัด

เป้าหมาย

การบำบัดรักษามะเร็งรังไข่ระยะต้นมีโอกาสหายจากโรคได้ แต่ในระยะลุกลามสามารถรักษาแบบประคับประคองได้

การป้องกัน

 • ตรวจเช็กสุขภาพ
 • ตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมอื่น ๆ

จุดเด่น

แพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล มีความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถให้การตรวจรักษาได้รวดเร็ว  มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีทันสมัย