มะเร็งรังไข่

ข้อเท็จจริง

มะเร็งรังไข่  เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 7 ของมะเร็งในสตรีทั้งหมด รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งกระเพาะอาหาร ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 2,600 รายในปี 2556  ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในแต่ละปี มะเร็งรังไข่เป็นได้ทุกช่วงอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี

สาเหตุของโรค

มะเร็งรังไข่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง ร้อยละ 10 สาเหตุเกิดจากสารพันธุกรรมที่ผิดปกติ ถ่ายทอดมาจากญาติพี่น้อง

อาการ

คลำพบก้อน  ท้องโตขึ้น  อาหารไม่ย่อย  ปวดท้องเรื้อรัง  เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

การตรวจวินิจฉัย

การตรวจร่างกาย  ตรวจภายใน  การตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตรซาวด์ ซีทีแสกน  ประกอบกับการตรวจเลือด

การบำบัดรักษา

  1. ศัลยกรรม / การส่องกล้อง / การผ่าตัด
    • การรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นหลัก  ด้วยการผ่าตัดมดลูก  รังไข่  ไขมันในช่องท้อง  และผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง
  2. รังสี บำบัด
    • มะเร็งรังไข่บางชนิดสามารถรักษาได้ด้วยรังสี
  3. ยาเคมีบำบัด
    • มะเร็งรังไข่ตอบสนองดีต่อยาเคมีบำบัดและมักให้ร่วมกับการรักษาด้วยการผ่าตัด

เป้าหมาย

การบำบัดรักษามะเร็งรังไข่ระยะต้นมีโอกาสหายจากโรคได้ แต่ในระยะลุกลามสามารถรักษาแบบประคับประคองได้

การป้องกัน

ตรวจเช็คสุขภาพ  ตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมอื่น ๆ

จุดเด่น

แพทย์และศัลยแพทย์ พยาบาล เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถให้การตรวจรักษาได้รวดเร็ว  มีมาตรฐาน และมีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย