เทคโนโลยีของเรา

เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม

รังสีปริมาณสูงไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  โดยใช้เวลาในการรักษาในระยะเวลาสั้น เพียง 1-5 ครั้งเท่านั้น โดยลำรังสีจะไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติบริเวณข้างเคียงน้อย

ดูเพิ่มเติม
เครื่อง PET/CT Scan (เพทซีที สแกน) พร้อมระบบ Flow Motion
เทคโนโลยีความก้าวหน้าของการตรวจหามะเร็ง

การตรวจโรคทางด้านรังสิวิทยาที่แพทย์สามารถอ่านผลและพบความผิดปกติของโรคที่ไม่สามารถเห็นหรือวินิจฉัยได้จากการตรวจด้วยเครื่องมืออื่นด้วย PET scan ผนวกกับการที่แพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งของโรคนั้นได้อย่างแม่นยำด้วยภาพจาก CT scan

ดูเพิ่มเติม
SPECT
เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อการวินิจฉัยโรค ซึ่งสามารถทำได้ในอวัยวะ หลักการคือ ฉีดสารบางอย่างที่เรียกว่า สารเภสัชรังสี ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบต่างๆ ของร่างกาย จากนั้นแพทย์จะแสกนรังสีที่เปล่งออกมาจากอวัยวะเหล่านั้น แล้วแสดงภาพออกเป็นภาพของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งสามารถบอกถึงการทำงานของอวัยวะเหล่านั้นได้

ดูเพิ่มเติม
เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

“รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด”

ดูเพิ่มเติม
LINAC
เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator

เครื่องเร่งอนุภาค LINAC สามารถให้การรักษาได้ด้วยเทคนิคแบบมาตรฐาน (Conventional therapy) และเทคนิคแบบความแม่นยำสูง 3D-CRT (Three dimensions conformal radiation therapy) หรือ IMRT (Intensity modulated radiation therapy) ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย

ดูเพิ่มเติม
VMAT
เครื่องฉายรังสี Volumetric Modulated Arc Therapy

เทคโนโลยีใหม่ในการฉายรังสีรักษา ซึ่งให้ปริมาณรังสีครอบคลุมก้อนมะเร็งได้ดี พร้อมทั้งสามารถลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉายรังสีโดนเนื้อเยื่อปกติให้ น้อยลง

ดูเพิ่มเติม
Brachytherapy
การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้

เป็นวิธีการรักษาโดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับบริเวณที่ จะทำการรักษา (ก้อนมะเร็ง) ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับปริมาณรังสีสูง และบริเวณที่อยู่ถัดมา (เนื้อเยื่อปกติ) ได้รับปริมาณรังสีน้อย โดยต้นกำเนิดรังสีที่ใช้คือ อิริเดียม-192 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ

ดูเพิ่มเติม
การรักษามะเร็งด้วยเข็มความร้อน (RF)

พลังงานคลื่น RF (Radiodofrequency) เป็นพลังงานที่สามารถส่งความร้อนผ่านปลายเข็มให้กระจายออกในลักษณะรูปทรง ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตายของเซลล์มะเร็งอย่างถาวร ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้

ดูเพิ่มเติม
ยาเคมีบำบัด
12 ความต่างเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
ดูเพิ่มเติม