เทคโนโลยีของเรา

VITAL BEAM เครื่องฉายรังสีพลังงานสูงเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการฉายรังสีหรือรังสีรักษาเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการฉายรังสีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพการรักษาที่เห็นผลดียิ่งขึ้นกับเครื่อง Vital Beam ที่ออกแบบบนแพลตฟอร์มทันสมัยให้ได้ประโยชน์จากการรักษาสูงสุด

ดูเพิ่มเติม
เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator (LINAC)

เครื่องเร่งอนุภาค LINAC เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตรังสีเอกซเรย์พลังงานสูง โดยสามารถแบ่งระดับพลังงานของรังสีเอกซ์ได้เป็น 2 ระดับ

ดูเพิ่มเติม
เครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม

“รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด”

ดูเพิ่มเติม
เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ SPECT

เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัยโรค ซึ่งสามารถทำได้ในอวัยวะ โดยมีหลักการคือ ฉีดสารบางอย่างที่เรียกว่า สารเภสัชรังสี ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น จับตัวที่กระดูกที่มีการอักเสบ หรือมีการเสื่อมบางชนิด สามารถดูการทำงานของไตและตับ

ดูเพิ่มเติม
PET/CT Scan พร้อมระบบ Flow Motion

สำหรับโรคมะเร็งได้มีเครื่องที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยได้นำมาใช้ในประเทศไทยประมาณ 10 ปี แต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทยเรา คือ PET/CT Scan (เพทซีที สแกน)

ดูเพิ่มเติม
เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม

รังสีปริมาณสูงไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องตรงตามตำแหน่ง  โดยใช้เวลาในการรักษาในระยะเวลาสั้นเพียง 1 - 5 ครั้งเท่านั้น โดยลำรังสีจะไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติบริเวณข้างเคียงน้อย

ดูเพิ่มเติม
BRACHYTHERAPY

การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ Brachytherapy เป็นวิธีการรักษาโดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการรักษา (ก้อนมะเร็ง) ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับปริมาณรังสีสูง และบริเวณที่อยู่ถัดมา (เนื้อเยื่อปกติ) ได้รับปริมาณรังสีน้อย

ดูเพิ่มเติม
ยาเคมีบำบัด

12 ความต่างเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

ดูเพิ่มเติม
เครื่องฉายรังสี Volumetric Modulated Arc Therapy

เทคโนโลยีใหม่ในการฉายรังสีรักษา ซึ่งให้ปริมาณรังสีครอบคลุมก้อนมะเร็งได้ดี พร้อมทั้งสามารถลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉายรังสีโดนเนื้อเยื่อปกติให้น้อยลง

ดูเพิ่มเติม
การรักษามะเร็งด้วยเข็มความร้อน (RF)

พลังงานคลื่น RF (Radiodofrequency) เป็นพลังงานที่สามารถส่งความร้อนผ่านปลายเข็มให้กระจายออกในลักษณะรูปทรงต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตายของเซลล์มะเร็งอย่างถาวร มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้

ดูเพิ่มเติม