สาระเกี่ยวกับมะเร็ง

บทความยอดนิยม

World Cancer Day 2022 เติมเต็มทุกการรักษาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยจึงไม่เคยหยุดยั้ง ซึ่งหากรู้เร็ว รักษาเร็ว ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสการหายและการรอดชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ชนิดเซลล์มะเร็ง อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย เนื่องในวันมะเร็งโลก หรือ World Cancer Day 2022 ที่ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ อยากให้ทุกคนเข้าใจรูปแบบการรักษาโรคมะเร็งและดูแลป้องกันตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคมะเร็งไปด้วยกัน...

See More
บทความทั้งหมด
เคล็ดลับสุขภาพดี
ความรู้โรคมะเร็ง
ถาม-ตอบ เรื่องมะเร็ง