คอมมูนิตี้เพื่อผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรม
Self Help Group

กิจกรรม Self Help Group จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โรคพยาบาลกรุงเทพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น patient community ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ดูแล ญาติคนใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้งทีมแพทย์-พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย ในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แง่คิดต่างๆ และสร้างความหวัง รวมถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล.. ภายใต้แนวคิด เราจะสู้กับมะเร็งไปด้วยกัน