ติดต่อ

ติดต่อเรา
กรุณากรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
แผนผังโรงพยาบาล
กรุณาเลือกผังแต่ละชั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Ward 6W (แผนกผู้ป่วยใน)
ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดและไขกระดูก
Starbucks Fl.1
ศูนย์เคมีบำบัดวัฒโนสถ
ชั้น 6
Ward 5W (แผนกผู้ป่วยใน)
Starbucks Fl.1
ชั้น 5
Ward 4W (แผนกผู้ป่วยในและแผนกการเงินผู้ป่วยใน)
Starbucks Fl.1
ชั้น 4
Starbucks Fl.1
ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ, ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ, ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถ
ชั้น 3
ชั้น 2
ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตวัฒโนสถ, ศูนย์โลหิตวิทยาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว, ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
WSH Access Center, แผนกการเงินผู้ป่วยนอก, แผนกเภสัชกรรม
Starbucks Fl.1
ชั้น 1
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ, ศูนย์เพทซีที วัฒโนสถ, คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์, คลินิกรังสีร่วมรักษา
ชั้น B1