12 ความใส่ใจเมื่อรับยาเคมีบำบัดที่มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

12 ความใส่ใจเมื่อรับยาเคมีบำบัดที่มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ


การดูแลใส่ใจผู้ป่วยมะเร็งเมื่อรับยาเคมีบำบัดคือสิ่งที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถให้ความสำคัญ และนี่คือ 12 ความใส่ใจเพื่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับยาเคมีบำบัด

 1. บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยยา เช่น ยาเคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด ตลอดจนยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Immunotherapy และ Molecular Targeted Therapy เป็นต้น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาล
 2. เปิดบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน คือ ผู้ป่วยนอกไป – กลับในวันเดียวกัน และแบบผู้ป่วยในเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 3. พร้อมบริการผู้ป่วยทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. สถานที่ให้ยาแยกส่วนสำหรับผู้ป่วยที่มารับยาเฉพาะไม่ปะปนกับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ และมีบริการแบบห้องส่วนตัวให้เลือก ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 4. ทีมแพทย์รักษาที่มีความชำนาญ โดยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) และมีความชำนาญสูงเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็ง
 5. ทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง (Oncology Nurse) มีประสบการณ์สูงและชำนาญในการบริหารยารักษาโรคมะเร็งทางหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง
 6. ขั้นตอนการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดเป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีห้องเตรียมยา ตู้ผสมยาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ดำเนินงานโดยเภสัชกรเฉพาะทาง
 7. มีแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ ที่เป็นแพทย์ประจำ พร้อมร่วมดูแลรักษาแบบสหสาขาหรือในกรณีฉุกเฉินทางด้านการแพทย์
 8. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็ง ตลอดจนการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา โดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมเอกสารโรคมะเร็ง และการพบปะสัมมนาระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน
 9. ให้ข้อมูลทุกด้านของการรักษาด้วยยาและให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธี ตลอดจนยาที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
 10. บริการปรึกษาการรักษาโรคมะเร็ง (Second Opinion) เพื่อเปรียบเทียบหรือเพิ่มความมั่นใจในการรับการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม
 11. ติดตามผลผู้ป่วยทุกรายในวันรุ่งขึ้นทางโทรศัพท์ ภายหลังการรักษาด้วยยา และพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง
 12. ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่นวัตกรรมด้านยารักษาโรคมะเร็งเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา แผนกเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถจึงจัดทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นและผลข้างเคียงต่ำ

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง