7 สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง

7 สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง


7 สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง

  1. ระบบขับถ่ายผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
  2. แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย
  3. เลือดไหลผิดปกติตามทวารใด ๆ ของร่างกาย
  4. คลำพบก้อนที่เต้านมหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
  5. กลืนอาหารลำบากหรือระบบการย่อยผิดปกติ
  6. ไฝหรือหูดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติหรือมีเลือดออก
  7. มีอาการไอที่ผิดปกติ เช่น ไอปนเลือด ไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบ

*หากมีอาการเหล่านี้มากกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ

การมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกไกลจากโรคร้ายดังเช่น ‘มะเร็ง’ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก แต่การดูแลสุขภาพอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ

“ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยง ซึ่งการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนั้นก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของการรักษามะเร็ง”

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง