8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ

มะเร็งตับมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ดังนั้นการป้องกันมะเร็งตับจึงสามารถทำได้ด้วยการดูแลตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปนี้   1. งดสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งที่อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับ 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 2. เลี่ยงของหมัก ของดอง เพราะสารที่เกิดจากของหมักดองมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้ 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 3. เลี่ยงการทานยามากเกินไป เพราะยาเกือบทุกชนิดส่งผลต่อตับ ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 4. เลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนสารแอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ก่อมะเร็งตับ ได้แก่ ถั่วลิสง พริกแห้ง พริกป่น ข้าวโพด 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 5. เลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์ อย่างเบเกอรี่ พาย คุกกี้ แยมโรล เค้กเนยสด ครีมเทียม ฯลฯ เพราะอาหารไขมันสูงส่งผลให้ตับทำงานหนักในการสร้างน้ำดีมาย่อยอาหาร 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 6. ทานวิตามินรวมเสริมเพื่อช่วยบำรุงตับ แต่ควรเลือกผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและปรึกษาแพทย์ก่อนทาน 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 7. ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้เสี่ยงกับโรคเบาหวานและโรคอ้วน เพราะเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคมะเร็งตับ 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ 8. ตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หากไม่มีเชื้อสามารถให้วัคซีนได้ หากมีเชื้อก็ควรให้แพทย์ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ 8 วิธีลดเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งตับ นอกจากนี้ควรออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเช็กสุขภาพเป็นประจำ รวมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกาย เพื่อจะได้รับมือกับมะเร็งได้อย่างทันท่วงที


ข้อมูล :

รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร หัวหน้าศูนย์รังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โทร. 1719