แบบทดสอบตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยตัวคุณเอง HIGH RISK BREAST CANCER

คลิกทำแบบทดสอบตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยตัวคุณเองได้ที่นี่​ HIGH RISK BREAST CANCER โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงใส่ใจการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์ (Digital Mammogram and Ultrasound) สำหรับกลุ่มญาติของผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ชั้น 3 โทร 0 2310 3016 อีเมล [email protected]