HIGH RISK BREAST CANCER

HIGH RISK BREAST CANCER


แบบทดสอบตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยตัวคุณเอง
HIGH RISK BREAST CANCER

คลิกทำแบบทดสอบตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยตัวคุณเองได้ที่นี่​
HIGH RISK BREAST CANCER
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงใส่ใจการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์ (Digital Mammogram and Ultrasound) สำหรับกลุ่มญาติของผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง