ผู้ป่วยมะเร็งกับการฉีดวัคซีน COVID-19

ผู้ป่วยมะเร็งกับการฉีดวัคซีน COVID-19


สำหรับผู้ป่วยมะเร็งภูมิคุ้มกันจะค่อนข้างต่ำกว่าคนทั่วไป หากติดเชื้อโควิด-19 ย่อมมีความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงและร่างกายต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ได้น้อยลง จึงมีความสำคัญมากที่ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น

ทำไมผู้ป่วยมะเร็งต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

 • ภูมิต้านทานต่ำกว่าคนทั่วไป
 • หากได้รับเชื้อโควิด-19 อาการจะรุนแรงมากกว่าปกติ
 • เชื้อโควิด-19 มีโอกาสอยู่ในร่างกายนานกว่าคนทั่วไป

ผู้ป่วยมะเร็งกับระยะเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยมะเร็งมีหลากหลายกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การฉีดวัคซีน COVID-19 มีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยมะเร็งควรเข้ารับการฉีดให้เหมาะสม ได้แก่

 • ผู้ป่วยมะเร็งที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที ได้แก่
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการวินิจฉัย แต่ยังไม่ได้รับการรักษา 
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษา อาทิ รับประทานยาและพบแพทย์ทุกเดือน 
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาจนหายแล้วและไม่มีประวัติแพ้วัคซีน
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด ได้แก่
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาฉีด อาทิ ยาเคมีบำบัด  ยาพุ่งเป้า ยาฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา 
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่รับการผ่าตัด ควรฉีดวัคซีนก่อนหรือหลังการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ โดยเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่ปลูกถ่ายไขกระดูกจะต้องเว้นระยะให้ร่างกายฟื้นตัวและไม่มีภาวะแทรกซ้อนปรากฏหลังการรักษาประมาณ 3 เดือนจึงจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้
  • ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัดทำลายเซลล์ ให้ฉีดวัคซีนเมื่อเม็ดเลือดขาวมีระดับปกติ

ผู้ป่วยมะเร็งกับการฉีดวัคซีน COVID-19

ผู้ป่วยมะเร็งกับการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6 – 7 ชั่วโมง
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ 500 – 1,000 ซีซี
 • เลี่ยงการดื่มชา กาแฟ
 • ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด
 • ถ้ามีอาการไข้ไม่สบายให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน
 • ไม่ควรกินยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคประจำตัวหรืออาหารเสริมก่อนรับวัคซีน

ผู้ป่วยมะเร็งกับการดูแลหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

 • หากมีไข้หรือปวดศีรษะรับประทานยาแก้ปวดได้
 • หากมีผื่นลมพิษ ไข้สูงมาก หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอกให้พบแพทย์ทันที
 • สวมหน้ากาก ล้างมือให้บ่อย รักษาระยะห่างทางสังคม
 • ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดหมายทั้ง 2 เข็ม
 • หากมีคำถามหรือข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวทันที

ญาติผู้ป่วยมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19

ญาติผู้ป่วยมะเร็งควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด และควรดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย ไม่อยู่ในที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยมะเร็งแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกตัว โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐาน ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง