หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคระบบทางเดินอาหาร

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคระบบทางเดินอาหาร


โรคระบบทางเดินอาหารเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยและมาจากหลากหลายอวัยวะ มีตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี โดยอาจเกิดจากการติดเชื้อ ทั้งเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือร้ายแรงไปจนถึงโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การผ่าตัดในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก ช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

การผ่าตัดสำคัญอย่างไรกับโรคระบบทางเดินอาหาร

ในบางภาวะของโรคระบบทางเดินอาหาร การรักษาโดยการผ่าตัดมีความสำคัญกับผู้ป่วยอย่างมาก นอกจากเป็นการช่วยไม่ให้โรคลุกลามจนรุนแรงยังเป็นการช่วยคืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหาร เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำส่วนที่เป็นเนื้อมะเร็งออกไปและทำการเชื่อมต่อระบบทางเดินอาหารให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ

ในอดีตการผ่าตัดทางเดินอาหารเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานและมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องใช้มือของแพทย์เพื่อเข้าถึงทางเดินอาหารภายในร่างกายของผู้ป่วย แต่ปัจจุบันการผ่าตัดทางเดินอาหารมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่นั่นคือ การผ่าตัดทางเดินอาหารด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi แขนกลที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดตำแหน่งที่ยากหรือซับซ้อนได้ถูกต้องตรงตำแหน่ง ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด ร่นระยะเวลาในการพักฟื้น นับเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่สามารถกลับมาสู่กิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น


หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi คืออะไร

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และความชำนาญของศัลยแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมแขนกลผ่านหน้าจอแสดงผลที่มีความคมชัดสูง ช่วยให้การผ่าตัดอวัยวะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ด้วยลักษณะพิเศษของแขนกลทั้ง 4 แขนที่มีเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องภาพ 3 มิติ สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระรอบทิศทาง ทั้งหมุนทั้งโค้งงอ ทำให้เข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างง่ายดาย แม้จะอยู่ลึกหรือมีความซับซ้อนก็สามารถเข้าถึงได้ ช่วยเพิ่มความถูกต้องชัดเจนในการผ่าตัด ลดการบาดเจ็บ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เป็นอย่างดี


โรคระบบทางเดินอาหารที่รักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มีโรคใดบ้าง

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มีการนำมาใช้ในการรักษาและผ่าตัดในหลายโรคของระบบทางเดินอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น

  • มะเร็งหลอดอาหาร การรักษามะเร็งหลอดอาหารขึ้นอยู่กับระยะความรุนแรงของโรค โดยมะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มต้น การรักษาโดยการผ่าตัดจะเป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ทำให้ผูู้ป่วยสามารถหายขาดจากโรคนี้ได้ การผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหารเป็นการตัดหลอดอาหารส่วนที่เป็นมะเร็ง รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบ ๆ ออก และนำกระเพาะอาหารหรือลำไส้ใหญ่มาทำการเชื่อมต่อทดแทนส่วนของหลอดอาหารที่หายไป ซึ่งการผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหารถือว่าเป็นกระบวนการผ่าตัดที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากตำแหน่งและลักษณะของหลอดอาหารมีการเชื่อมต่อกับหลายอวัยวะสำคัญ ดังนั้นการผ่าตัดจำเป็นต้องปฏิบัติตามเทคนิคที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถเอาเนื้องอกมะเร็งออกได้อย่างราบรื่น โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดตำแหน่งที่เข้าถึงยากหรือมีความซับซ้อนได้ดี ลดระยะเวลาในการผ่าตัด ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินการผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหารให้ประสบความสำเร็จ
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การผ่าตัดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่สำคัญ และเป็นการรักษาวิธีแรกเมื่อพบว่ามะเร็งยังไม่ได้มีการลุกลามแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์หลักในการตัดลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักส่วนที่เป็นมะเร็งออกจากร่างกาย และทำการเชื่อมต่อส่วนของลำไส้ใหญ่ที่เหลืออยู่เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติ ปัจจุบันการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ทำโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Colorectal Surgery) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กล้องส่องและเครื่องมือเล็ก ๆ เข้าไปทำการผ่าตัดลำไส้ มีความแตกต่างจากการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องในอดีต คือการผ่าตัดถูกต้องตรงตำแหน่งมากกว่า เพราะการใช้กล้องช่วยผ่าตัดจะทำให้เห็นบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น ลดโอกาสที่จะทำอันตรายต่ออวัยวะใกล้เคียง นอกจากนี้แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิด ส่งผลให้มีอาการเจ็บน้อยลง ฟื้นตัวจากการผ่าตัดเร็วขึ้น สามารถออกจากโรงพยาบาลกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น  ช่วยในกระบวนการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi จะเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดบริเวณที่มีความยากและซับซ้อนได้ดี เพิ่มความสะดวกในการผ่าตัด ลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้ผลการผ่าตัดสำเร็จตามที่ต้องการ 
  • มะเร็งกระเพาะอาหาร การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายวิธีเช่นเดียวกับการรักษามะเร็งในส่วนอื่นของร่างกาย วิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระยะของโรค ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วย การผ่าตัดรักษาจะใช้ในกรณีที่มะเร็งกระเพาะอาหารยังอยู่ในขั้นต้นและไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย โดยการผ่าตัดจะเป็นการตัดส่วนของกระเพาะอาหารที่มีมะเร็งออกและนำลำไส้เล็กส่วนต้นมาเชื่อมต่อกับส่วนที่เหลืออยู่ของกระเพาะอาหาร เพื่อให้อาหารสามารถผ่านเข้าสู่กระบวนการย่อยและดูดซึมต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi จะเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ให้สามารถทำการผ่าตัดในพื้นที่จำกัดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงหรือบริเวณที่มีความซับซ้อนที่ไม่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ช่วยลดความเสี่ยงของการผ่าตัด ลดระยะเวลาในการผ่าตัด ลดการเจ็บปวดและระยะเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วย ทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกครั้ง

ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคระบบทางเดินอาหารคืออะไร

  • การทำงานที่ถูกต้องและการมองเห็นที่ดี: หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มาพร้อมกับระบบกล้อง 3 มิติที่ช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดของพื้นที่ที่ต้องผ่าตัดอย่างชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็นอย่างถูกต้อง
  • การลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด: การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดช่วยลดอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดได้มาก เนื่องจากแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ทำให้อาการบวมและเจ็บปวดลดลง
  • การลดการเกิดผลข้างเคียงและระยะเวลาการฟื้นฟู: การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดช่วยลดการเกิดผลข้างเคียงในผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้ระยะเวลาการฟื้นฟูหลังผ่าตัดพบว่าสั้นลงเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิด ผู้ป่วยสามารถกลับมารับประทานอาหารและกลับไปปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง