ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์


มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม หากก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่อาจจะมีการแพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หลอดเลือด และอวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ กระดูก ตับ ปอด และสมอง ดังนั้นการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเพิ่มโอกาสการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม

มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย เคยได้รับการฉายแสงที่ทรวงอก ทานยาคุมกำเนิดและรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเป็นระยะเวลานาน และภาวะอ้วนและการสูบบุหรี่

 

ผู้ที่ควรรับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม

  • ผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • มีบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน
  • มีอาการผิดปกติของเต้านม เช่น คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ มีการเปลี่ยนแปลงของหัวนม เช่น มีของเหลวหรือเลือดออกจากหัวนม หัวนมผิดตำแหน่ง เช่น ยุบลงไปหรือถูกดึงรั้งไปทางอื่น หรือผื่นรอบหัวนม เจ็บเต้านม
  • บุคคลที่มีผลการตรวจทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ ยีน BRCA-1 และ BRCA-2
  • ผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกเต้านมและกำลังติดตามผลการรักษา

 

ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรม

การตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมเป็นเทคโนโลยีการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษคล้ายกับการตรวจเอกซเรย์ แต่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 30 – 60% โดยมีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เนื่องจากภาพที่ได้จากการตรวจมีความละเอียดสูง สามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็ก ทำให้สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

 

ตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งเต้านม

การตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งเต้านมเป็นการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในเนื้อเต้านม ซึ่งสามารถบอกความแตกต่างขององค์ประกอบเนื้อเยื่อได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเต้านมปกติ เป็นถุงน้ำ หรือเป็นก้อนเนื้อ หากพบว่าเป็นก้อนเนื้อ การอัลตราซาวนด์สามารถบอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจพบความผิดปกติของเต้านมในผู้ป่วยที่มีเนื้อเต้านมหนาแน่นได้ แต่อย่างไรก็ตามการอัลตราซาวนด์จะไม่สามารถตรวจพบหินปูนได้

 

“การตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมควบคู่กันจะช่วยเพิ่มความชัดเจนถูกต้องในการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก นำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ”

 

เตรียมตัวก่อนตรวจมะเร็งเต้านม

  • รับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ตามปกติ
  • ไม่ควรทาโลชั่น แป้งฝุ่น รวมถึงสเปร์ยต่าง ๆ ที่บริเวณเต้านมและรักแร้
  • หากเคยตรวจแมมโมแกรมหรือดิจิทัลแมมโมแกรม ควรนำภาพและผลตรวจเดิมมาเปรียบเทียบดูความแตกต่าง
  • หากมีอาการผิดปกติของเต้านม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

 

ตรวจมะเร็งเต้านม​เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล

รถเอกซเรย์ตรวจมะเร็งเต้านม​เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลช่วยให้ทุกคนเข้าถึงบริการเพื่อตรวจมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกได้สะดวกและรวดเร็ว จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์และฟิล์ม ทำให้สามารถนำผลตรวจที่ได้ไปปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง