ผ่าตัดส่องกล้องเต้านม คืนความมั่นใจ หมดกังวลกับรอยแผล

ผ่าตัดส่องกล้องเต้านม คืนความมั่นใจ หมดกังวลกับรอยแผล


การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมเป็นการรักษาหลักที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายและช่วยให้หายจากโรค เพราะเป็นการนำก้อนเนื้อมะเร็งออกมา โดยการผ่าตัดมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและประเมินโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งความกังวลใจอีกส่วนหนึ่งของผู้ป่วยนอกจากความกังวลเกี่ยวกับโรคแล้ว คือขนาดของรอยแผลเป็นที่จะเกิดขึ้นและขนาดของเต้านมที่เปลี่ยนไป การผ่าตัดส่องกล้องเต้านม (Endoscopic Breast Surgery) จึงเป็นรูปแบบการผ่าตัดที่ช่วยคืนความมั่นใจให้ผู้ป่วย ด้วยข้อดีในการซ่อนรอยแผลเป็น แผลเล็ก เจ็บน้อย ลดระยะเวลาในการผ่าตัด และสามารถเสริมเต้านมได้ในครั้งเดียวกันหลังทำการผ่าตัดรักษาเรียบร้อย

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Nature ปี 2017 ศึกษาเทียบผลการผ่าตัดในระยะยาวระหว่างการผ่าตัดเต้านมด้วยการส่องกล้องร่วมกับการเสริมเต้านม เทียบกับการผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมพบว่า ในระยะยาวผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบส่องกล้องมีความพึงพอใจในผลลัพธ์ด้านความสวยงามมากกว่าโดยไม่มีความแตกต่างในด้านภาวะแทรกซ้อนและเป็นวิธีที่ผลข้างเคียงต่ำสามารถใช้ได้ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมระยะแรก

รู้จักการผ่าตัดส่องกล้องเต้านม

การผ่าตัดส่องกล้องเต้านม (Endoscopic Breast Surgery) เป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมโดยแพทย์จะทำการเปิดแผลขนาดเล็กใต้รักแร้และ/หรือบริเวณฐานหัวนม แล้วใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการผ่าตัดเต้านม (Retractor) ซึ่งมีกล้องเอนโดสโคป (Endoscope) ขนาดเล็กติดอยู่ส่วนปลายสุดสอดเข้าไปในตำแหน่ง (Surgical Plane) ที่ถูกต้อง ซึ่งภาพจะส่งผ่านกล้องมาแสดงผลบนจอมอนิเตอร์อย่างชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถเลาะเนื้อเต้านมและเก็บรายละเอียดเพื่อทำการผ่าตัดเอาเนื้อเต้านมได้เหมาะสม ทำให้การผ่าตัดทำได้ในเวลาที่สั้นลง หลังจากการผ่าตัดมะเร็งออกมาแล้วแพทย์สามารถทำการเสริมเต้านมให้ผู้ป่วยได้ทันที โดยการทดแทนเนื้อเยื่อเต้านมที่ถูกตัดออกนั้นมีหลายวิธี แพทย์จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยพิจารณาก่อนเข้ารับการผ่าตัด การผ่าตัดส่องกล้องเต้านมนอกจากช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งเต้านม ยังช่วยเรื่องความสวยงามของเต้านม ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจในการใช้ชีวิตยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์เป็นสำคัญ

ระยะมะเร็งเต้านมกับการผ่าตัดส่องกล้อง

มะเร็งเต้านมนั้นมีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 0 ระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็ง ยังไม่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อของเต้านม ระยะ 1 ก้อนมะเร็งขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตรและยังไม่ลุกลามถึงต่อมน้ำเหลือง ระยะ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาด 2 – 5 เซนติเมตร หรือเริ่มลุกลามไปสู่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้และยังไม่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น ระยะ 3 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ แต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น และระยะ 4 มะเร็งแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น ซึ่งการผ่าตัดส่องกล้องเต้านม (Endoscopic Breast Surgery) เหมาะกับการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะ 0 ถึงระยะ 3 บางราย สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะ 4 ที่มะเร็งมีการแพร่กระจาย ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มะเร็งลุกลามมาที่ผิวหนัง หัวนมหรือลานนม รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคพาเจทของเต้านม (Paget’s Disease) ซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมรูปแบบหนึ่ง ในคนไข้กลุ่มนี้จะไม่สามารถผ่าตัดแบบเก็บหัวนมไว้ได้

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องเต้านม

  • ซ่อนรอยแผลเป็น
  • แผลเล็ก
  • เจ็บน้อย
    • แพทย์เก็บรายละเอียดเพื่อทำการผ่าตัดเอาเนื้อเต้านมได้เหมาะสม
    • ลดระยะเวลาในการผ่าตัด
  • สามารถผ่าตัดรักษาและเสริมเต้านมได้ในครั้งเดียว
  • ดูแลแผลหลังผ่าตัดง่าย เนื่องจากแผลขนาดเล็ก
  • เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต

 

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยคือหัวใจสำคัญของการรักษา โดยเฉพาะผู้หญิงที่ย่อมกังวลใจในด้านความสวยงามเมื่อต้องผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม การผ่าตัดส่องกล้องเต้านม (Endoscopic Breast Surgery) จึงไม่เพียงรักษาโรคมะเร็งเต้านม แต่ยังช่วยคืนความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กลับมาอีกครั้ง

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง