มะเร็งหลังโพรงจมูก อย่ามองข้ามแม้ไม่มีอาการ

มะเร็งหลังโพรงจมูก อย่ามองข้ามแม้ไม่มีอาการ


มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นโรคที่หลายคนมองว่าไกลตัวและมักไม่แสดงอาการในระยะแรก รู้ตัวอีกทีมะเร็งมักลุกลามไปมากจนปิดกั้นโพรงจมูกแล้ว เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันโรคและหมั่นสังเกตตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ หากรู้ก่อน รักษาเร็ว ย่อมเพิ่มโอกาสหายและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

มะเร็งหลังโพรงจมูกคืออะไร

มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Carcinoma) เป็นมะเร็งของศีรษะและลำคอชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งซ่อนเร้น ยากที่จะตรวจพบความผิดปกติด้วยการตรวจร่างกายธรรมดา จึงทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ในระยะที่มะเร็งมีการแพร่กระจายและทำให้เกิดอาการต่าง ๆ แล้ว เช่น ก้อนที่คอ มองเห็นภาพซ้อน หูอื้อ เป็นต้น


ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งหลังโพรงจมูก

 • การติดเชื้อไวรัส EBV (Epstein-Barr Virus) โดยมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกจะมีสารภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้ในปริมาณที่สูงกว่าประชากรทั่วไป
 • พันธุกรรม เช่น เชื้อชาติจีนและประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
 • อาหารหมักดอง ปลาเค็ม ปลาร้า อาหารที่มีสารไนโตรซามีน
 • สิ่งแวดล้อม เช่น ควันไฟ ฝุ่นละออง สารเคมี การสุบบุหรี่ เป็นต้น

มะเร็งหลังโพรงจมูกอาการเป็นอย่างไร

 • อาการทางจมูก เช่น มีน้ำมูกลงคอหรือเสมหะปนเลือด แน่นจมูกเรื้อรัง
 • อาการทางหู เช่น หูอื้อ เสียการได้ยิน มีของเหลวไหลออกจากหู
 • ก้อนที่คอ ซึ่งเกิดจากมะเร็งลุกลามมาต่อมน้ำเหลืองที่คอ
 • อาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ หน้าชา มองเห็นภาพซ้อน กลืนลำบาก เป็นต้น

มะเร็งหลังโพรงจมูก อย่ามองข้ามแม้ไม่มีอาการ 

การวินิจฉัยมะเร็งหลังโพรงจมูกทำอย่างไร

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งหลังโพรงจมูก แพทย์เฉพาะทางจะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายบริเวณศีรษะและลำคอ ตรวจส่องกล้องหลังโพรงจมูกว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากพบลักษณะผิดปกติจะทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไป


ตรวจคัดกรองมะเร็งหลังโพรงจมูกอย่างไร

มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีและมีโอกาสหายได้เมื่อตรวจพบและได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก ดังนั้นการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงเพิ่มโอกาสในการหายของโรค ได้แก่

 • การส่องกล้องตรวจหลังโพรงจมูก (Nasal Endoscopy)
 • การตรวจเลือด โดยตรวจสารภูมิต้านทานอิมมูโนโกลบูลินเอต่อไวรัส EBV (IgA Antibodies) และการตรวจ EBV DNA Load Test โดยพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกแล้วจะมีประมาณสารภูมิต้านทานและ DNA ของไวรัส EBV สูงกว่าประชากรปกติ
 • การตรวจ Swab หลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab for PCR EBV)

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองที่มีความไวหรือความแม่นยำจำเพาะสูงสุด ซึ่งอาจจะต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยในคนกลุ่มเสี่ยงนี้


แพทย์ที่ชำนาญการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูก

พญ.ชนัตถ์ ครรชิต โสต ศอ นาสิกแพทย์ ด้านมะเร็งศีรษะและลำคอ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

สามารถคลิกที่นี่เพื่อทำนัดหมายได้ด้วยตนเอง


โรงพยาบาลที่ชำนาญด้านการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูก

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญในการตรวจรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย สนับสนุนผู้ป่วยในทุกขั้นตอนการรักษาเพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง