EDGE นวัตกรรมใหม่เครื่องฉายรังสีเพื่อผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ตรงจุด

EDGE นวัตกรรมใหม่เครื่องฉายรังสีเพื่อผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ตรงจุด


จากสถิติล่าสุดของ WHO ในปี 2017 พบว่า ประชากร 8.8 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง คิดเป็น 1 ใน 6 ของการเสียชีวิตทั่วโลก เพราะฉะนั้นวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ของเครื่องฉายรังสีที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่อย่างเครื่องฉายรังสี EDGE ที่ไม่เพียงรักษาได้อย่างตรงจุด แต่ยังสามารถฉายรังสีรักษามะเร็งได้อย่างถูกต้องทั่วทุกจุดของร่างกาย

เลือกรักษาให้เหมาะสม

การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แพทย์สหสาขาวิชาชีพจะทำการรักษาด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรค อวัยวะที่เป็น รวมถึงโรคร่วมและสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน


แนวทางหลักในการรักษาโรคมะเร็ง

  1. การผ่าตัด (Surgical Oncology)
  2. การใช้ยา (Medical Oncology)
  3. การฉายรังสี (Radiation Therapy)

รู้จักรังสีศัลยกรรม

รังสีศัลยกรรม (RADIOSURGERY) เป็นการรักษาก้อนเนื้องอกโดยให้รังสีปริมาณสูงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งอย่างตรงจุดชัดเจน โดยจุดเด่นคือการรักษาด้วยรังสีศัลยกรรมนั้นใช้เวลาทำการรักษาเพียงไม่นาน ต่างจากในอดีตที่การรักษาแบบรังสีรักษามักใช้เวลานานหลายสัปดาห์ แต่การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรมนั้นใช้เวลาเพียง 1 – 5 ครั้งเท่านั้น และลำรังสีที่ไปทำลายเซลล์มะเร็งมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติบริเวณข้างเคียงค่อนข้างน้อย

เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับรังสีปริมาณสูง ทำให้ความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งถูกทำลายและตายไปในที่สุด การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรม อาจใช้การฉายรังสีเพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้ง (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ครั้ง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และตำแหน่งของมะเร็ง ขณะเดียวกันรังสีศัลยกรรมอาจไม่เหมาะกับเนื้องอกหรือมะเร็งบางชนิด


ก้าวหน้าไปกับเครื่อง EDGE

เครื่องฉายรังสี EDGE สามารถฉายรังสีได้หลากหลายเทคนิค ได้แก่ รังสี 3 มิติ (3D-RT) แบบปรับความเข้ม การฉายแบบหมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT) ซึ่งให้รังสีปริมาณสูงในระยะเวลาอันสั้น และพัฒนาการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D-RT) เพื่อให้รักษาได้ตรงจุด แม้อวัยวะนั้นไม่อยู่นิ่งในขณะที่หายใจ เช่น ปอดและตับ เป็นต้น จึงทำให้เครื่อง EDGE มีความโดดเด่นในด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งยุคใหม่อย่างแท้จริง ปัจจุบันทั่วโลกได้มีการติดตั้งและใช้เครื่อง EDGE ประมาณ 30 เครื่อง โดยข้อมูลทางวิชาการพบว่า เครื่อง EDGE ให้ผลการรักษาเป็นอย่างดี


PRECISION RADIATION THERAPY EDGE

มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษามะเร็ง

ประโยชน์ในการรักษามะเร็งของเครื่อง EDGE นั้นมีมากมาย ได้แก่

  • ทุกตำแหน่งในร่างกาย รักษามะเร็งได้หลายชนิด เช่น สมอง ปอด เต้านม กระดูกสันหลัง อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ตรงจุด ชัดเจน ซี่วัตถุกำบังรังสีจำนวน 120 ซี่ เคลื่อนที่อิสระเพื่อเปิดขอบเขตลำรังสีรับกับรูปร่างก้อนมะเร็ง และป้องกันรังสีไม่ให้กระทบกับเนื้อเยื่อปกติข้างเคียง
  • รวดเร็ว สามารถเร่งอัตราปริมาณรังสีให้มีความเข้มข้นสูง ทำให้ระยะเวลาในการฉายรังสีสั้นลง
  • ถูกต้อง ระบบภาพนำวิถี (Image – Guided Radiation Therapy) ตรวจสอบตำแหน่งที่จะให้การรักษาก่อนทำการฉายรังสีในแต่ละครั้ง
  • สะดวก เตียงหุ่นยนต์ที่สามารถปรับได้ 6 มิติ เพิ่มความถูกต้องและสะดวกสบายให้ผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี


นอกจากเครื่อง EDGE จะมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นอย่างดีแล้ว การมีทีมแพทย์สหสาขาและบุคลากรสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบในที่เดียว เพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มของการรักษา ขณะทำการรักษา จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในการรักษา คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตในทุก ๆ วันได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : PRECISION RADIATION THERAPY EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษามะเร็ง

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง