โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่?

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่?


โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่?

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคทางพันธุกรรมบางโรค เช่น ดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome) นอกจากนั้นการได้สัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีหรือการได้รับสารเคมีบางชนิด เช่น เบนซีน ฟอร์มอลส์ดีไฮด์ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง