โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติเฉพาะเม็ดเลือดขาวใช่หรือไม่?

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติเฉพาะเม็ดเลือดขาวใช่หรือไม่?


โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติเฉพาะเม็ดเลือดขาวใช่หรือไม่?

โรคมะเร็งเม็ดเลือดเป็นความผิดปกติเซลล์ตัวอ่อนเม็ดเลือดขาวในไขกระดูกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนควบคุมไม่ได้และไม่สามารถเจริญไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำงานปกติได้ นอกจากนั้นเซลล์มะเร็งตัวอ่อนในไขกระดูกที่มีการเพิ่มจำนวนมากยังสามารถกดการสร้างของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด จนทำให้พบภาวะซีดหรือเกร็ดเลือดต่ำด้วยได้


สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โทร. 1719

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง