มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาได้ด้วยการถ่ายเลือด?

มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาได้ด้วยการถ่ายเลือด?


มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาได้ด้วยการถ่ายเลือด?

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่สามารถรักษาได้ด้วยการถ่ายเลือดหรือให้เลือด การให้เลือดเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจาง การรักษาหลักของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือการให้ยาเคมีบำบัด ร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic stem cell transplant) ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง