มะเร็งเม็ดเลือดไม่สามารถรักษาได้จริงหรือ?

มะเร็งเม็ดเลือดไม่สามารถรักษาได้จริงหรือ?


มะเร็งเม็ดเลือดไม่สามารถรักษาได้จริงหรือ?

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาได้ การรักษาหลักของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือการให้ยาเคมีบำบัด ร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic stem cell transplant) ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคดังกล่าวได้ การตอบสนองต่อการรักษาอาจแตกต่างไปขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดโครโมโซมที่ผิดปกติในไขกระดูก ภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแต่ละราย

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง