การรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้อาการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแย่ลงหรือไม่?

การรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้อาการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแย่ลงหรือไม่?


การรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้อาการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแย่ลงหรือไม่?

หน้าที่ของยาเคมีบำบัดคือการทำลายเซลล์มะเร็งในไขกระดูก ดังนั้นยังพบว่ามีความเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดว่าจะทำให้อาการผู้ป่วยทรุดลง ในความจริงแล้วก่อนการให้ยาเคมีบำบัดทุกครั้ง ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะให้ยาเคมีบำบัดหรือไม่ ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดได้ในช่วงแรก เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ผมร่วง ระดับเม็ดเลือดต่าง ๆ ต่ำ หรือการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน หากมีอาการข้างเคียงแพทย์จะมีการรักษาเพื่อลดอาการข้างเคียง เช่น ยาแก้คลื่นไส้ ยาฆ่าเชื้อ การได้รับเลือดหรือเกล็ดเลือด อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงดังกล่าวจะมีผลเพียงชั่วคราว เมื่อถึงระยะที่ไขกระดูกฟื้นตัวจะพบว่าเซลล์เม็ดเลือดจะเพิ่มขึ้น อาการอ่อนเพลียและอาการข้างเคียงอื่น ๆ จะหายไป

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง