หากเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องรับประทานผักหรือผลไม้เยอะ ๆ จริงไหม?

หากเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องรับประทานผักหรือผลไม้เยอะ ๆ จริงไหม?


หากเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องรับประทานผักหรือผลไม้เยอะ ๆ จริงไหม?

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทุกชนิดจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมู่ ผักผลไม้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ ไข่ และแป้ง แต่สิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับการรักษาอยู่ ก็คือ ความสะอาดของอาหาร เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ ดังนั้นอาหารที่ควรรับประทานจึงเป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก และสะอาด

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง