ถ้าเป็นมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาจะมีอาการปวดกระดูกหรือไม่?

ถ้าเป็นมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาจะมีอาการปวดกระดูกหรือไม่?


ถ้าเป็นมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาจะมีอาการปวดกระดูกหรือไม่?

อาการปวดกระดูกเป็นอาการที่พบได้บ่อยของโรคมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาบางรายอาจจะยังไม่มีอาการปวดกระดูก แต่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น โลหิตจางเรื้อรัง ค่าการทำงานไตผิดปกติ หรือซึมสับสนจากระดับแคลเซียมในเลือดสูง


สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โทร. 1719

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง