มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาพบเฉพาะในคนอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือไม่?

มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาพบเฉพาะในคนอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือไม่?


มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาพบเฉพาะในคนอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือไม่?

มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมามักพบในผู้สูงอายุ โดยช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุดคือช่วง 65 – 74 ปี อย่างไรก็ตามมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาสามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 65 ปี จากสถิติพบว่า 23% ของผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาได้รับการวินิจฉัยเมื่อช่วงอายุ 55 – 64 ปี แต่อุบัติการณ์จะลดลงเหลือน้อยกว่า 1% ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 35 ปี

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง