การรอดชีวิตของคนเป็นมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาค่อนข้างต่ำจริงหรือ?

การรอดชีวิตของคนเป็นมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาค่อนข้างต่ำจริงหรือ?


การรอดชีวิตของคนเป็นมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาค่อนข้างต่ำจริงหรือ?

ผลการรักษามะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาในสมัยก่อนโดยที่ยังไม่มียาชนิดใหม่ (Novel Agent Therapy) พบว่า ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยหลังการวินิจฉัยโรคเพียง 3 – 5 ปี แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัย ยาทางเลือกใหม่ในการรักษา (Novel Agent Therapy) รวมไปถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และอายุเฉลี่ยหลังการวินิจฉัยโรคยาวนานขึ้นเป็น 5 – 10 ปี

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง