มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาไม่สามารถรักษาได้จริงหรือ?

มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาไม่สามารถรักษาได้จริงหรือ?


มะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาไม่สามารถรักษาได้จริงหรือ?

ถึงแม้ปัจจุบันมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมายังไม่การรักษาให้หายขาด แต่โรคนี้ยังสามารถรักษาได้ โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจะมีอาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงจะมีอายุยืนยาวว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา


สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โทร. 1719

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง