ตรวจหามะเร็งด้วย PET/CT Scan พร้อมระบบ Flow Motion

ตรวจหามะเร็งด้วย PET/CT Scan พร้อมระบบ Flow Motion


เครื่องเพทซีที สแกน พร้อมระบบ Flow Motion
นวัตกรรมที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

 

เครื่องเพทซีที สแกน (PET/CT Scan) พร้อมด้วยระบบ Flow Motion เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้การสแกนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น นอกจากใช้ระยะเวลาสั้นลง ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายและไม่อึดอัด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเพทซีทีแบบเดิม

 

จุดเด่น

  • รายละเอียดภาพคมชัดในทุกระบบอวัยวะ
  • ถูกต้องชัดเจนทุกมิติ
  • สแกนได้อย่างรวดเร็ว
  • ให้ความรู้สึกสบายสำหรับผู้ป่วยทุกราย

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทคโนโลยีความก้าวหน้าของการตรวจหามะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT Scan (เพทซีที สแกน) พร้อมระบบ Flow Motion

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง