ตรวจหามะเร็งด้วย PET/CT Scan พร้อมระบบ Flow Motion

เครื่องเพทซีที สแกน พร้อมระบบ Flow Motion นวัตกรรมที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

  เครื่องเพทซีที สแกน (PET/CT Scan) พร้อมด้วยระบบ Flow Motion เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้การสแกนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น นอกจากใช้ระยะเวลาสั้นลง ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายและไม่อึดอัด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเพทซีทีแบบเดิม  

จุดเด่น

  • รายละเอียดภาพคมชัดในทุกระบบอวัยวะ
  • ถูกต้องชัดเจนทุกมิติ
  • สแกนได้อย่างรวดเร็ว
  • ให้ความรู้สึกสบายสำหรับผู้ป่วยทุกราย
  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : เทคโนโลยีความก้าวหน้าของการตรวจหามะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT Scan (เพทซีที สแกน) พร้อมระบบ Flow Motion   สอบถามเพิ่มเติม โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร 1719