มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ข้อเท็จจริง

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำเหลืองและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลืองของร่างกาย เช่น ม้าม ต่อมทอนซิล ต่อมไทมัส และไขกระดูก  หน้าที่ปกติของระบบน้ำเหลืองคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ โดยมีเม็ดเลือดขาวลิมโฟโซท์ (lymphocyte) เป็นเม็ดเลือดสำคัญในระบบดังกล่าว ดังนั้นหากการทำงานของเม็ดเลือดขาวลิมโฟโซท์และระบบน้ำเหลืองผิดปกติไปจนเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงทำผู้ป่วยมีอาการต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่น ๆ โต รวมไปถึงภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้นกว่าคนปกติ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังสามารถพบได้ในอวัยวะอื่นนอกเหนือจากต่อมน้ำเหลือง เช่น ตับ ผิวหนัง สมอง กระเพาะอาหาร

ชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดหลัก โดยการตรวจทางพยาธิวิทยาและการย้อมสีพิเศษเพื่อจำแนกชนิดของมะเร็ง ซึ่งมีความจำเป็นในการวางแผนการรักษา

  1. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin’s lymphoma) ซึ่งสามารถแบ่งชนิดหลักต่อเป็นชนิด B-cell หรือ T-cell  อย่างไรก็ตามปัจจุบันมะเร็งชนิดนี้สามารถจำแนกชนิดอย่างละเอียดได้มากกว่า 30 ชนิด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยได้แก่ Diffuse large B cell lymphoma นอกจากนั้นยังสามารถจำแนกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin’s lymphoma) ตามลักษณะการดำเนินของโรคได้แก่ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป (indolent lymphoma) และชนิดรุนแรง (aggressive lymphoma) ซึ่งแนวเป้าหมายและแนวทางการรักษาจะแตกต่างกันไป
  2. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin’s lymphoma) พบได้น้อยกว่าชนิดที่ไม่ใช่ฮอดจ์กิน และมักพบตำแหน่งต่อมน้ำเหลืองโตเป็นที่แถวลำคอหรือในช่องอก สามารถวินิจฉัยได้จากการพบเซลล์ผิดปกติชื่อรีดสเตนเทิร์นเบิร์ก (Reed-Sternberg cell) จากต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติ มักพบในผู้ป่วยอายุน้อย มีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า