คอมมูนิตี้เพื่อผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรม
Self Help Group

กิจกรรม Self Help Group จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น Patient Community ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ดูแล ญาติคนใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้งทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แง่คิดต่าง ๆ และสร้างความหวัง รวมถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล.. ภายใต้แนวคิด เราจะสู้กับมะเร็งไปด้วยกัน