นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ


Otolaryngology

 • ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

  โสต ศอ นาสิกวิทยา

 • ภาษา

  Chinese, English, Thai

การศึกษา

 • 2536

  โสต ศอ นาสิกวิทยา

  โรงพยาบาลราชวิถี
 • 2530

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล