นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา:
Otolaryngology
ภาษา:
Chinese, English, Thai

นัดหมายแพทย์

ไม่พบตารางเวลา หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง