พญ. ศุภรา ลีชาแสน

พญ. ศุภรา ลีชาแสน


Internal Medicine, Hematology

การศึกษา

 • 2545

  อายุรศาสตร์โรคเลือด

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2543

  อายุรศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2540

  Medical Science Clinic (Internal Medicine)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2539

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, null
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, null
 • 2566

  Preoperative Medical Evaluation for Non Cardiac Surgery

  BDMS, null