กรมการแพทย์จับมือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Share

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นพ.ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์กรุงเทพ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ร่วมลงนามในครั้งนี้

ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมทางการแพทย์แก่บุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนคนไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการทางการแพทย์ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของราชการหรือตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด