โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ยกระดับบริการมุ่งสู่ศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาค

Share

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ยกระดับบริการมุ่งสู่ศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งในระดับภูมิภาค พร้อมจับมือสถาบันมะเร็งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถมีนโยบายจะพัฒนาและยกระดับบริการเพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีเป้าหมายเป็นฮับด้านเฮลท์แคร์ของเอเชีย – แปซิฟิก โดยในเดือนกันยายน 2015 โรงพยาบาลได้นำเข้าเครื่องเพทสแกน (PET Scan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจหามะเร็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น แสดงผลการตรวจที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว

จากสถิติพบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย อัตราการตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี และที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งตับ ปอด และเต้านมตามลำดับ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถจึงมุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิดการดูแลแบบ 360 องศา ตั้งแต่การให้ความรู้เชิงป้องกัน การค้นหาความเสี่ยง การรักษา และการประคับประคอง

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศที่มีความชำนาญด้านโรคมะเร็ง อาทิ สถาบันมะเร็งเอ็มดี แอนเดอร์สัน (MD Anderson Cancer Center) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นสร้างเครื่องฉายแสงเฮฟวี่ไอออนที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเฉพาะจุด ด้วยจำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีแผนขยายเตียงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

ปัจจุบันนอกจากคนไทยที่เข้ารับการรักษาแล้ว ยงมีชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศพม่า ประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมถึงมีการรับคนไข้ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ด้วย

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด