ร่วมมือทางวิชาการ บรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง

Share

​​

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา The University of Texas MD Anderson Cancer Center นำโดย Assoc. Prof. Akhila S. Reddy จาก Department of Palliative, Rehabilitation and Integrative Medicine, Division of Cancer Medicine  ได้ร่วมกับคณะแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ) จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (Integration of Palliative Care in Cancer)” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมี ผศ.พญ.ลักษมี  ชาญเวชช์ ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิต วัฒโนสถ (Supportive Care Center) เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการในฐานะสถาบันพี่ – น้อง (Sister Institute Program) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และยกระดับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด