8 ปี รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เปิดตัวโครงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยรถ Mobile Digital Mammogram

Share

ภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ 1 คือ โรคมะเร็ง ซึ่งครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตของคนไทยมายาวนาน โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จัดงานครบรอบ 8 ปี โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ มุ่งพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุกมิติ พร้อมเปิดตัวโครงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยรถ Mobile Digital Mammogram เคลื่อนที่ เพื่อต้อนรับเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมโลก

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาและเทคโนโลยีทางการรักษาในทุกมิติ ด้วยความทุ่มเทในคุณภาพการตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมให้แนวทางการป้องกันเกิดโรคมะเร็งที่ดี คือ การลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

ทั้งนี้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มสตรีทั่วโลก โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถจึงได้จัดโครงการ CSR ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยรถ Mobile Digital Mammogram เคลื่อนที่ให้กับประชาชน 5 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อต้อนรับเดือนแห่งมะเร็งโลกและร่วมรณรงค์ต้านภัยของโรคมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิง

มะเร็งเต้านม เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านม โดยร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้ ทำให้เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว และอาจสามารถกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้ ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 – 40 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี โดยให้แพทย์ตรวจเต้านมร่วมกับการทำดิจิทัลแมมโมแกรมและทำอัลตราซาวนด์ที่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ขนาดเล็ก (เพียง 0.5 – 1 เซนติเมตร) ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยสามารถให้ผลได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (Breast Cancer Pathway) ยังเน้นการดูแลตลอดโปรแกรม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมให้ความรู้ในการดูแลตนเอง กระบวนการ ขั้นตอนการดูแลรักษา และติดตามการรักษาตามโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีแก่ผู้ป่วยและช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า กว่า 8 ปีที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถได้เปิดให้บริการและรักษาผู้ป่วยภายใต้แนวคิด “Total Cancer Care ในทุกมิติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมภายใต้หลักการ “ป้องกัน ค้นหา วินิจฉัย การรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ” เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยทีมแพทย์สหสาขา อาทิ แพทย์ทางด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ พยาธิแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา แพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง แพทย์โลหิตวิทยา จิตแพทย์ แพทย์ผู้รักษาด้านความเจ็บปวด ฯลฯ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โภชนากรและนักกายภาพบำบัด

นอกจากนี้โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถยังได้ก่อตั้งศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถเป็นศูนย์ตรวจค้นมะเร็งเฉพาะรายบุคคล (Personalized Early Detection) เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกเชื้อชาติ โดยการป้องกันและค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายบุคคล (Personalized) ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ภายหลังจากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ช่วยให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น

การตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่าง ๆ (Screening for Specific Cancer) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนับว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกันหากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากการเป็นมะเร็งในอัตราที่สูงและทำให้คนที่เป็นมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด